Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Step 1 of 6
C1: I ba raddau ydych chi'n cefnogi neu'n gwrthwynebu'r Datblygiad Arfaethedig yn Nwyrain Bro Tathan?